آینه

شعر یعنی نور یعنی آینه

آینه

شعر یعنی نور یعنی آینه

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

آوای لاله های بیابان ظهور کن

زیباترین ترانه ی باران ظهور کن

یوسف خریده اند که قربانیت کنند

بر جهل این اهالی کنعان ظهور کن

ایمانشان به شکل ریا جلوه می کند

ای مظهر حقیقت ایمان ظهور کن

قرآن درون خانه یشان خاک می خورد

کامل ترین قرائت قرآن ظهور کن

با اسمتان اقامه ی بیداد می کنند

ای منتقم بیا و بر ایشان ظهور کن

انسان کجاست؟ دیگر از این واژه خسته ام

تنهاترین تجلی انسان ظهور کن

دیگر بس است هرچه که خواندم برایتان

آقای شعرهای پریشان ظهور کن

۷ نظر ۱۴ اسفند ۹۱ ، ۱۵:۱۱
میرزا محمد حسین حدائق