آینه

شعر یعنی نور یعنی آینه

آینه

شعر یعنی نور یعنی آینه

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

امشب بیا و قصه ی ما را عوض کن

با بوسه ای مشروع فتوا را عوض کن

با لشکری از عاشقان داد خواهت

یک کودتا کن رسم اینجا را عوض کن

شعری بخوان با لهجه ی زیبای یزدی

موضوع بحث و گفتگو ها را عوض کن

با عشوه ای بر هم بزن نظم جهان را

سر رشته ی افکار دنیا را عوض کن

رازی نهفته بین موهای سیاهت

با شانه ای طرح معما را عوض کن

گر شعرهایم باب طبعت هست بهتر

گر باب طبعت نیست معنا را عوض کن

انگار از اشعار من دل خسته ای. پس

این شاعر بدبخت و تنها را عوض کن

۱۴ نظر ۱۳ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۶:۱۱
میرزا محمد حسین حدائق